Kütüphane

TEP HESAP TABLOSU

TEP(Ton Eşdeğer Petrol):Çeşitli enerji kaynaklarının miktarlarını tanımlamak için ve farklı birimleri karşılaştırmaya yarayan bir birimdir. (1 TEP; 1 ton petrolün yakılması ile elde edilecek enerjiye eşittir.) Farklı birimlerdeki enerji tüketimlerinizi TEP(Ton Eşdeğer Petrol) e çevirmek için hesaplama TEP Hesaplama modülünü kullanabilirsiniz. Yıllık Enerji Tüketimi - TEP Hesaplama (Ton Eşdeğer Petrol)

ELEKTRIK (KWH) TEP
DOGALGAZ (M3) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (M3) TEP
TAS KOMURU (TON) TEP
KOK KOMURU (TON) TEP
ODUN (TON) TEP
BENZİN (TON) TEP
MOTORIN (TON) TEP
FUEL OIL NO:4 (TON) TEP
FUEL OIL NO:5 (TON) TEP
FUEL OIL NO:6 (TON) TEP
HİDROLİK (TON) TEP
         
    TOPLAM TEP

MEVZUATLAR

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510
İndir


ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ

Resmi Gazete Tarihi:25.02.2012 Resmi Gazete Sayısı:28215
Türkçe - İndir  /  İngilizce - İndir


GENEL AYDİNLATMA KAPSAMİNDA LED ARMATURLERİN KULLANİMİNA ILİSKİN USUL VE ESASLAR
İndir

YÖNETMELİKLER

Genel Aydınlatma Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:27.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28720
İndir


Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı:29199 
İndir


Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:07.10.2010 Resmi Gazete Sayısı:27722 
İndir


Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:27.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28097
İndir


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:20.04.2011 Resmi Gazete Sayısı:27911
İndir


Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:15.06.2010 Resmi Gazete Sayısı:27612
İndir


Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelikte (94/2/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:21.05.2010 Resmi Gazete Sayısı:27587
İndir


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:17.04.2009 Resmi Gazete Sayısı:27203
İndir


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075
İndir-Ekler


Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:09.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26901
İndir


Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26897
İndir


Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı:26847(Mükerrer)
İndir


Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:08.10.2007 Resmi Gazete Sayısı:26667
İndir


Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:11.06.2007 Resmi Gazete Sayısı:26549
İndir


Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı:26376
İndir


Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı:25138
İndir

TEBLİĞLER

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (SIRA NUMARASI: 2016/1)
Resmi Gazete Tarihi:24.02.2016 Resmi Gazete Sayısı:29634
İndir


5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (SIRA NUMARASI: 2016/2)
Resmi Gazete Tarihi:24.02.2016 Resmi Gazete Sayısı:29634
İndir


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 2014/3)
Resmi Gazete Tarihi:25.09.2014 Resmi Gazete Sayısı:29130
İndir


Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No.2014/3)
Resmi Gazete Tarihi:08.09.2014 Resmi Gazete Sayısı:29123
İndir-Ekler


Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5)
Resmi Gazete Tarihi:18.09.2012 Resmi Gazete Sayısı:28415
İndir-Ekler


Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4)
Resmi Gazete Tarihi:25.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28364
İndir-Ekler


Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/3)
Resmi Gazete Tarihi:03.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28342
İndir-Ekler


Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2013/1)
Resmi Gazete Tarihi:05.01.2013 Resmi Gazete Sayısı:28519
İndir


Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2012/6)
Resmi Gazete Tarihi:10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı:28463
İndir

İLGİLİ TEBLİĞLER

Elektrik Lambaları Ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir


Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir


Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Fırınların Ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir


Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir


Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir


Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir


Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

GENELGELER

Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği konulu Genelge
İndir


Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–19)
Resmi Gazete Tarihi:13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı:26966
İndir


2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–2)
Resmi Gazete Tarihi:15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı:26788
İndir


2008 Enerji Verimliliği ile İlgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi(2008–1)
Resmi Gazete Tarihi:--------------- Resmi Gazete Sayısı:--------
İndir

DESTEKLER                                                  

  • 5 Adet Enerji Verimliliği Projesi İle 1,5 Milyon TL'lik Hibe Alma Fırsatı…
     
  • 2016 Yılı 2. Dönem Verimlilik Artırıcı Proje (Vap) Başvuruları 02 Mayıs 2016 İle 31 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında Alınmaya Başlanacaktır.
     
  • Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. Devamı »»»

 

FAYDALI LİNKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOGLARI