KA Mühendislik ve Enve Enerji, IFC (Uluslararası Finans Kurumu) tarafından düzenlenen "Türkiye’de Kadın İstihdamına Yatırım ile Değer Yaratmak" konulu etkinlikte yerini aldı.

Son on yılda uyguladığı yapısal reformlar neticesinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türkiye’nin Hızlı Büyüyen Şirketleri arasına giren KA Grup şirketlerinden KA Mühendislik ve Enve Enerji; kadın istihdamının arttırılmasını hedeflerinin arasına aldı.

KA Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Coşkun Karabal; “Bugün dünya genelinde, çevre konusundan, iş ve sosyal yaşama, birçok yeni beklenti ve ihtiyaçların doğduğu bir küreselleşme sürecini yaşıyoruz. Küresel gelişmeler, kuruluşumuzdan beri üzerinde önemle durduğumuz, kurumsal değerlerimizin arasında olan sorumlu, sürdürülebilir ve hesap verebilir iş modellerinin önemini göstermektedir. Bu nedenle şirketlerimiz, sürdürülebilir büyümeyi uzun vadeli stratejilerle planlamıştır. Bu bakış açısı sayesinde, başarımız her geçen gün artmakta, tüm paydaşlarımız nezdinde itibarımız ve bize duyulan güven yükselmekte ve en güvenilir mühendislik şirketlerinden biri olma kimliğimizi sağlamlaştırmaktadır. Şirketlerimizde kadın – erkek eşitliğini sağlamak konusunda kararlıyız. Bu konu, hem faaliyetlerimiz hem de Türkiye’nin ekonomisi için de önemli. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne imza atarak kadının iş dünyasında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesini destekleyeceğini taahhüt eden KA Mühendislik ve Enve Enerji, kadın istihdam oranını arttırarak kadınların ekonomik yaşama katılması yönünde somut adımlar atmaya devam edecek. ” dedi.