Enve Enerji Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine – Weps - Taraf Oldu.

Enve Enerji A.Ş. Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi'ne Taraf Oldu

ENVE Enerji cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasından bu alandaki gelişimin ölçülmesi ve raporlanmasına kadar bir dizi taahhütte bulunduğunu ilan etti.

İngilizce Women’s Empowerment Principles'ın kısaltılmış hali olan WEPs, Türkçe Kadının Güçlenmesi Prensipleri anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler'in küresel bazda yürüttüğü WEPs platformu, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almasını sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedeflemektedir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında 2010 yılında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları belirlemektedir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeyi kapsamaktadır. Bu prensipler şirketlere; işyerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve öneriler sunmaktadır. CEO Destek Beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadır.

WEPs İLKELERİ
1. Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması,
2. İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi – insan hakları ve ayrıcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi,
3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,
4. Kadınlar için eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi,
5. Kadınları güçlendiren; girişim geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
6. Toplumsal girişimler ve savunma yoluyla eşitliğin geliştirilmesi,
7. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişmelerin ölçülmesi ve kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması.

Detaylı Bilgi İçin:

http://weprinciples.org/Site/ 
http://weprinciples.org/Site/Companies/#search