Rize Ticaret Borsası - Enve Enerji İşbirliği İle Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi

Rize Ticaret Borsası - Enve Enerji İşbirliği İle Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi

Türkiye’de birincil enerjinin %24’ünü, elektriğin %47’sini sanayi sektörü kullanmaktadır. Ülkemiz OECD ülkeleri içinde enerji yoğunluğu yüksek ülkelerin başında gelmektedir. Türk sanayisi ağırlıklı olarak emek ve enerji yoğun alanlarda varlık göstermeye çalışmaktadır.

Sanayide Enerji Verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısından günümüzde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi sektöründeki işletmelerin farklı enerji tasarruf önlemleri ve enerji verimli teknolojilerin yardımıyla enerji kullanımlarını verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanımak ve bu yönde teşvik etmek suretiyle Türk sanayisinde enerji verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Rize Ticaret Borsası da Karadeniz Bölgesindeki işletmelerin her yıl artan enerji ihtiyacına karşılık “enerji verimliliği” ve “enerji tasarrufu” gibi enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik faaliyetler konusunda sanayiciyi yönlendirerek örnek olmaktadır.