Enve Enerji Etütleri İle 21 Milyon TL Enerji Verimliliği Potansiyeli...

Enve Enerji Etütleri İle 21 Milyon TL Enerji Verimliliği Potansiyeli

Geçmiş dönem değerlendirmelerimize göre sanayi ve bina sektörlerindeki gerçekleştirilen 96 proje ile yaklaşık 25.000 TEP/yıl olarak hesaplanan enerji verimliliği potansiyeli ile 21 milyon TL/yıl tasarruf sağlanmasının mümkün olduğu görülmüştür.