TRABZON Arsin Organize Sanayi Bölgesindeyiz . . .

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenen Verimli Enerji Gelişen Sanayi Projesi 29.08.2013 tarihinde OSB Müdürlüğünde yapılan proje tanıtım toplantısı ve ardından Enve Enerji ile imzalanan sözleşmeyle start aldı.

Enve Enerji tarafından Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin tükettikleri enerjide verimlilik sağlayarak daha karlı ve rekabetçi ürün elde etmek, sınırlı olan doğal kaynakları doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla bölgede yer alan 70 endüstriyel işletmede ön etüt çalışması yapılarak raporlanacaktır.

Çalışma kapsamında Trabzon Arsin Organize Sanayi bünyesindeki işletmelerde çalışan teknik personelin katılacağı genel bilgilendirme semineri düzenlenerek, Kanun, Yönetmelik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Mekanik ve Elektrik Sistemlerde Enerji Verimliliği odak noktalarının aktarılması planlanmıştır.

Çalışmanın diğer adımında sanayi sektöründe yaygın olarak kullanılan ve başarılı sonuçlar verdiği gözlenen en önemli faaliyetlerden biri ön enerji etüdü çalışması ile tesislerdeki enerji verimliliği odaklarını belirleyebilmek için mekanik ve elektrik sistemler incelenecek, gerek duyulan sistemler için ölçüm yapılacaktır.

Enerji verimliliğine ilişkin saha inceleme ve ölçüm çalışmalarında tespit edilen noktaların yanında, elde edilen dokümanlar ve bilgiler değerlendirilip öneriler getirilerek, ön etüt raporu hazırlanacaktır
Projenin tümünün bitirilmesin sonucunda oluşan enerji verimliliği ile ilgili değerlendirme raporu TRABZON ARSİN OSB yönetimine sunulacaktır. 

Kısa vadede enerji verimliliği bilincinin orta ve küçük boyutta sanayicide yaygınlaştırılması, uzun vadede Enerji Tasarruf Potansiyelinin uygulamaya geçirilmesi ile enerji tüketiminin azaltılarak ekonomisine katkı hedeflenmiştir.

Proje enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesini sağlamanın yanı sıra işbirliği ortamlarını da yaratacaktır.