Enerji Yöneticisi Sınavları 13 Ekim 2012 Tarihinde Düzenlendi.

Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi olan ENVE ENERJİNİN açtığı eğitimlere katılarak Enerji Yöneticisi Eğitimi alan kursiyerler için 13 Ekim 2012 tarihinde Fevziye Mektepleri Vakfı Ayazağa Kampüsünde merkezi sınav düzenlendi.

Toplam 132 kursiyerin katıldığı sınav Sanayi Enerji Yöneticisi Sınavı ve Bina Enerji Yöneticisi Sınavı olarak 2 oturum halinde gerçekleşti.

KATILIMCI DAĞILIMI

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

23

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

24

MAKİNE MÜHENDİSİ

42

ZİRAAT MÜHENDİSİ

9

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

9

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

5

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

4

DİĞER

16

Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi

Sanayi tesislerinde;
• Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’den (Ton Eşdeğer Petrol – 10 milyon kCal karşılığı enerji) fazla olan çalışanları arasından Enerji
Yöneticisi görevlendirilir.
• 50 000 TEP ve üzeri olan işletmeler, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur.

Binalarda;
• Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalar;
• Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları Enerji Yöneticisi görevlendirir.

Organize sanayi bölgelerinde yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB’lerin de enerji yönetim
birimi oluşturur.

Santraller için 100 MW Kurulu gücü olan elektrik üretim tesislerinde EY sertifikalı EY görevlendirir

Yeni yönetmelikle enerji yöneticisi görevlendirilmesine ek olarak yukarıda bahsi geçen binalar 2015, sanayi kuruluşları 2013’e dek ilk ayrıntılı enerji etütlerini yaptırarak EİE’ye göndermek zorundadırlar. Yine yukarıda tarif edilen tüm kuruluşlar 2014’e dek ISO 50001 standardını almalıdırlar.

Enerji yöneticilerimizin bundan sonra yapacakları çalışmaların işletmelerine ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz.