Eyüp belediyesi yeşil binalar projesi kapsamında da yer aldık.

Eyüp Belediyesi Yeşil Binalar Projesi Kapsamında da Yer Aldık

Eyüp Belediyesi'nin, Yeşil Bina Sertifikasyon Sisteminin Kurulması isimli projesi kapsamında düzenlenen Enerji Yöneticisi Eğitimine başladık.

25’i Eyüp Belediyesinde , 25’i de kamu kuruluşlarında çalışan mühendislerin enerji verimliliğini sağlayacak metotları uygulamalı olarak öğretmek ve yaygınlaştırmak amaçlı başlatılan proje ile, Enerji verimliliği konusunda fark ve farkındalık yaratacak çalışmaların geniş kitlelere yayılması sağlanacaktır.

Bu proje Eyüp Belediyesi’nin gelecek vizyonunu yansıtmaktadır.

Projede büyük bir gurur ile yer almaktayız.