Mavi Jeans’de ( Erak Giyim ) buhar kazanı ekonomizer uygulaması Gerçekleştirildi.

Erak Giyim (Mavi Jeans) de aşağıda bilgileri verilen buhar kazanında ekonomizer uygulaması yapılarak kazan besi suyu ön ısıtılmıştır.

Kazan Bilgileri :

Uygulama Yeri :                     BUHAR KAZANI BACASI
Kazan Kapasitesi :                 2.500.000 kg/h
Çalışma Basıncı :                   8 bar
Kazan Kullanımı :                   % 90
Kazan Verimi :                       % 90
Yakıt :                                     Doğalgaz
Baca Gazı Sıcaklığı :              256 oC

Yaklaşık 256 °C sıcaklıktaki baca gazı sıcaklığı ekonomizer uygulaması yapılarak 120°C ye düşürülmüştür. Böylece ekonomizer vasıtasıyla yaklaşık olarak 148.166 kcal/h lik bir enerji elde edilmiştir. Böylece yakıt olarak 20 Sm3/h lik enerji tasarrufu sağlanmıştır. Doğalgaz birim fiyatı 0,62 Tl/Sm3 alındığında; ayda yaklaşık olarak 5.500 TL lik enerji tasarrufu sağlamıştır. Yılda ise 66.000 TL lik bir tasarrufa denk gelmektedir. Ayrıca kazan besi suyunun sıcaklığının artması ile kazanın pik yüklere daha hızlı cevap vermesini sağlamıştır.