TÜRKAK; ENVE ENERJİ LABORATUVARINI Akredite Ölçüm Laboratuvarı olarak Onaylamıştır.

ENVE ENERJİ DENEY LABORATUVARI KALİTESİNİ TESCİL ETTİRDİ

ENVE ENERJİ bünyesinde hizmet veren Deney Laboratuvarı 25 NİSAN 2012 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olarak kalitesini tescil ettirdi.

Akreditasyon çerçevesinde yapılan  ölçüm ve deneylerde uluslararası tanınırlık ve geçerlilik sağlanmakta, ölçüm kalitesi ve güvenilirliği teminat altına alınmaktadır.

Bu akreditasyon ile ENVE ENERJİ Laboratuvarı, enerji verimliliği sektöründe akreditasyon belgesi alma ayrıcalığına erişen şirket oldu.

Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4
Testing Field -Tested Materials/Products4

Deney Adı /Name of Test

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme –içi metodlar)
Testing Method (national, international standards, in-house methods)

HIZ TAYİNİ

Termal Anemometre İle Hava Kanallarında Hız Tayini

ASTM D3464-96

Pitot Tüpüyle Hız Tayini

TS 3417
TS ISO 10780:1999

BACAGAZI ÖLÇÜMLERİ

Elektrokimyasal Metod ile Bacagazında CO,O2 Tayini ve  CO2 Hesaplama Yöntemi

TS ISO 12039

Bacagazı Sıcaklığı Tayini

İşletme İçi Metot SÇP 05

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ortam Sıcaklık Ölçümü

İşletme İçi Metot SÇP 09

Ortam Nem Ölçümü

İşletme İçi Metot SÇP 10

AYDINLIK ÖLÇÜMLERİ

Çalışma Ortamlarında Aydınlık Düzeyi Tayini

ISO 8995:2002
928-1-IPG-039:2009

İLETKENLİK TAYİNİ

Sularda Elektriksel İletkenlik Tayini

TS EN 9748 
EN 27888

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

Binalarda Termal Yüzey Sıcaklığı Tayini

TS EN 13187: 2001

Makine ve Ekipmanlarda Termal Yüzey Sıcaklığı Tayini

TS 18434

ENERJİ ANALİZİ

Motorlarda Güç Ölçümü

İşletme içi metot SÇP12

ISIL GEÇİRGENLİK KATSAYISI HESABI (U – KATSAYISI)

Hesap Yöntemi İle Yapı Elemanlarının Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini

TS 825/ ICS 91.120.10
TS EN ISO 6946:2007

AKREDİTASYON NEDİR?

Laboratuvarın, belirli testleri, Laboratuvar tarafından beyan edilen belirsizlik değerleri dahilinde gerçekleştirmeye yeterli olduğunun, bağımsız bir organizasyon tarafından onaylanması ve belli zamanlarda denetlenmesidir.

Akreditasyon Bir Zorunluluk mu?

Laboratuvar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. Türkiye’de Akreditasyon Belgesi vermeye yetkili kurum Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dur. Akreditasyon Faaliyetlerinde “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” Standardı kullanılır. Bu standart, bir Laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. Bir kalite sistemini çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçlar üretebildiklerini göstermek isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının sağlaması gerekli olan şartları içerir.