UEVF 2012, ENERJI BAKANI TANER YILDIZ TARAFINDAN TÖRENLE AÇILDI.

UEVF 2012, ENERJI BAKANI TANER YILDIZ TARAFINDAN TÖRENLE AÇILDI.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 12 – 13 Ocak 2012 tarihlerinde Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen UEVF 2012 - 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından törenle açıldı.

31'inci Enerji Verimliliği Haftası kapsamında gerçekleşen 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından 12 Ocak 2012 tarihinde WOW Convention Center Yeşilköy'de düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Dr.Kıvanç Dinçer, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yusuf Yazar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konuşmasına petrol ve doğalgazın 2050 yılına kadar ağırlığını koruyacağını, Türkiye'nin ithal ettiği bu kaynakların 2011 yılındaki maliyetinin 55 milyar dolar olduğunu söyledi.
2023 hedefi yüzde 20 tasarruf
Bakan Yıldız Türkiye'deki enerji sektörüne 3.5 milyar dolarlık doğrudan bir yatırımın olduğunu hatırlatırken 2023 hedefleri doğrultusunda tasarruf yapmanın da bir gereklilik olduğuna dikkat çekti:
"2023 yılına kadar Türkiye var olan enerji kalemlerini 2 katına çıkarmak zorunda. 120 bin MW'lık bir lisans müracaatı söz konusu. Bunun 50 bin MW'lık bölümü lisanlarını almış durumda. Bu firmaların yatırımlarını gerçekleştiriyor olması lazım. 2023 hedefine ulaşabilmemiz için yüzde 20'lik bir enerji tasarrufu da gerekiyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için elimizdeki somut veriler bunun mümkün olduğunu gösteriyor."

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Genel Müdürü Yusuf Yazar yaptığı konuşmada, YEGM'nin, 2011 yılındaki kanun hükmünde kararname ile kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE)'nin yerine, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri, enerji verimliliği konularında faaliyetler yürütmek üzere kurulduğunu hatırlattı. Yusuf Yazar, enerji verimliliğinin iklim değişikliği, çevre, enerji güvenliği, enerjide dışa bağımlılık ve ekonomik gelişimimiz açısından tartışılmaz öneme sahip olduğunu söyleyerek her sektörü ilgilendiren ve etkileyen bir kapsama sahip olduğunu vurguladı.
Yazar, dünyanın ihtiyaç duyduğu temiz enerji devriminin göz ardı edilemez iki unsurunun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olduğunun altını çizerek kurum olarak bu iki konuya odaklandıklarını belirtti. Yusuf Yazar, enerjinin kullanıldığı her alanda daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak için çaba içerisinde oldukları söyledi. Bu kapsamda bilgilendirme, mevzuat geliştirme, eğitim ve proje destekleme de dahil olmak üzere geniş yelpazede çalışmalar yürüttüklerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle işbirliği yaptıklarını belirtti.

Tasarruf potansiyeli yüzde 25
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı enerjiden yararlanmanın çağdaş bir insan hakkı olduğunu söyleyerek enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulmasının temel bir enerji politikası olması gerektiğini belirtti. Soğancı enerji üretiminde ağırlığın yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesi gerektiğini vurguladı. Enerji planlamaları yapılırken hedeflenmesi gerekenlerin ulusal ve kamusal çıkarların korunması, toplumsal yararın artırılması, yurttaşların ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesi olduğunu ifade etti. Mehmet Soğancı konuşmasında; "Türkiye'de çeşitli kurumların yaptığı araştırmalar tüm sektörlerin ortalaması göz önüne alındığında en az yüzde 25 oranında enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum enerji verimliliği iyileştirmelerinin maliyet etkin bir şekilde yapılabileceğini göstermektedir." dedi.

95 projeye 11 milyon TL destek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (TÜBİTAK) Dr. Kıvanç Dinçer, Türkiye ekonomisindeki cari açığın önemli kısmının enerji ithalinden kaynaklandığına dikkat çekti. "TÜBİTAK olarak konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diyen Dinçer, 2003-2011 yılları arasında enerji konulu projelere 216 proje için 30 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığını, enerji verimliliği alanında ise 95 projeye 11 milyon lira hibe destek sağlandığını bildirdi. Dinçer, "Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmalarımızı TÜBİTAK AR-GE teşviklerinden yararlanmaya davet ediyorum. Aynı şekilde üniversitelerimize de bu konuda önemli hibe destekleri veriyoruz. Öte yandan enerji verimliliği konusunda ciddi projeler yürütüyoruz. Bu proje ve desteklerle enerjide yerlilik oranının her geçen gün artacağına inanıyoruz" diye konuştu.