KARABÜK TSO İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLEDİĞİMİZ EKB EĞİTİMİMİZ KARABÜKTE TAMAMLANDI

KARABÜK TSO İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLEDİĞİMİZ EKB EĞİTİMİMİZ KARABÜKTE TAMAMLANDI

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı Bina Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca; mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için  Enerji Kimlik Belgesi bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi ile; binanın enerji performansı ortaya konulur, m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin ve bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımını belirlenir ve referans bina ile kıyaslanması sonucu A- G arası bir enerji performans sınıfına yerleştirilir.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından Bayındırlık Bakanlığı’nca hazırlanan ulusal bir yazılım kullanılarak Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından çıkarılmaktadır,.

Enerji Kimlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır.

Enve Enerji,  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Eğitimi verme konusunda da Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği  Daire Başkanlığı tarafından 05/05/2021 tarihine kadar yetkilendirilmiştir (Yetki Belge No:64)

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı eğitimlerimiz mimar ve mühendislerden gelen talepler doğrultusunda planlanarak  gerçekleştirilmektedir. Toplam 18 saat olan bu eğitimler, TEORİK ve BEP-TR yazılımı üzerindeki pratik bölümleri gerçekleştirilmek  ve sonunda bakanlıktan gönderilen sorularla sınavı yapılmak kaydıyla 3 gün içinde tamamlanmakta, başarılı olanlara EKB Uzmanı belgesi firmamız tarafından verilmektedir.

Karabük ilindeki yeni binalara EKB düzenlemek üzere SMM, SİM ve SM belgesi sahibi mimar ve mühendislerin katılımıyla gerçekleşen eğitimimiz büyük ilgi görmüştür. Karabük TSO Enerji Verimliliği konusundaki yaklaşımını düzenlemiş olduğu eğitimler ile de göstermiştir.