Gaziantep OSB, Kimlik Enerji Organizasyonunda üzenlenen Enerji Verimliliği Semineri büyük ilgi gördü.

Enve Enerji Genel Müdürü Coşkun Karabal'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde;
· Enerji Verimliliğinin Önemi

· Enerji Verimliliği Yol Haritası

· Yatırım ve Finansman Modelleri

Konuları konuşuldu ve tartışıldı.

Ülkemizde enerji verimliliğinin geliştirilmesinin başlangıç şartlarından birisi, hangi sektörlere ne tür yaklaşımlar ile çözümler getirileceğinin bilinmesidir.
Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemindeki kaçakların önlenmesi, kompresör emiş havasının dış ortamdan alınması, yakma havasının ısıtılması, atık ısı geri kazanımı, kondensatın kazana yollanarak geri kazanımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu, iç ve dış yalıtım kaplamalarının yaygınlaştırılması, boşta çalışma süresinin azaltılması, tahrik motorlarının, fan ve pompaların frekans kontrolü ile hız ayarı, kazan yüzeyinden olan ısı kayıplarının azaltılması, buhar sistemlerinin iyileştirilmesi, buhar boru sistemlerinin izolasyonları, fırınlara yönelik iyileştirmeler, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi, fazla havanın kontrolü, kazanlarda blöf miktarının azaltılması, blöften ısı geri kazanımı gibi konular, enerji verimliliği çalışmalarında öne çıkan tedbirler olarak göze çarpmaktadır.

Siyasetçisinden sanayicisine, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşına kadar geniş kesimli bir katılım ve sistemli bir yaklaşımla hayata geçirilecek bir enerji verimliliği seferberliğinin, Türkiye'nin enerji sorunlarının en azından bir kısmına kalıcı çözümler getireceği açıktır.

Seminerimize katılan değerli sanayicilerimize teşekkür ederiz.