ENVE VISION

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin en önemli giderlerinden biri de enerji maliyetleridir. Makro çevrede geliştirilen sürdürülebilir stratejiler, işletmelerin gelişmelere uyum sağlama çabaları ve kaynakları daha etkin ve verimli kullanma zorunluluğu ekseninde, enerji ve enerji verimliliğine bakış açıları da şekillenmektedir.

Etkili bir enerji yönetimi için tüketilen enerjinin ölçülmesi, izlenmesi ve yorumlanarak verimsizlik profillerine müdahale edilmesi gerekmektedir.

“Ölçmek bilmek, bilmek yönetmektedir”

Enve Vision bu amaçla kurgulanmış bir enerji izleme sistemidir. Saha elemanlarından yazılıma kadar tüm aşamaların, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tarafımızca tesis edilmesi ve devreye alınması süreçlerini kapsamaktadır. Devreye alma sonrası teknik destek, bakım ve sistem geliştirme faaliyetleri de paket kapsamında değerlendirilmektedir.

Enve Vision Enerji İzleme Sistemi ile İşletmelerde sıklıkla karşılaşılan aşağıdaki problemlere çözüm getirilmektedir:

Sadece ana enerji noktalarındaki tüketimlerin izlenebilmesi gibi mikro düzeyde paketler oluşturulabileceği gibi, ekipman kontrollerini de içerisine alan, çok geniş kapsamlı senaryoları da hayata geçirebilmekteyiz. Bu bağlamda elektrik, ısı, doğalgaz, su gibi çeşitli kaynakların kullanımına ve istenmesi durumunda kontrolüne yönelik senaryolar hazırlanabilmektedir.

İşletmedeki başlıca enerji kullanım düzeylerinin bilinmemesi, verimi artırmak ve maliyetleri düşürmek isteyenlerin de yanlış noktalara eğilmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle doğru izleme noktalarının seçilmesi kritik önem taşımaktadır. Enve Vision ile Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, prizler, makine ve ekipmanlar, reaktif, su, proses, vb izleme noktalarında çözümler üretilmektedir.

Paket içerisinde kullanılan ve toplanan verilerin işlenerek düzenlediği GROCTO yazılımının marka bağımsız olması, mevcut saha elemanlarınızın da sisteme entegre edilmesine imkan sağlamaktadır.

Enve Vision Enerji İzleme Sistemi; alışveriş merkezleri, zincir mağazalar ve marketler, konutlar, yurt binaları, bankalar, üniversiteler, endüstriyel işletmeler, oteller, soğuk hava depoları, hava alanları, özetle enerjinin tüketildiği her türlü bina da daha etkili ve verimli enerji kullanımı için uygulanmaktadır.

Ayrıca bulut teknolojisi imkânı, uzaktan kumanda, anında izleme, anlık arıza ve alarm izleme, kıyaslama gibi özellikler de sistem paketiyle birlikte sunulmaktadır.

Enerji yönetimine yeni bir vizyon kazandırmaya hazır mısınız?
Sizin için en uygun paketi birlikte seçerek, işletmeniz için en iyi değeri yaratalım.