Hizmetlerimiz

NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ ?

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme hakkına sahip değiliz. Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin yolu “ maliyetleri azaltmaktan “ geçiyor. İşletme giderlerinin önemli bir kısmını ise enerji maliyetleri oluşturuyor.

Üretebilmek için satın aldığımız enerjinin bir kısmını elimizin altında duran temiz ve yerli bir enerji kaynağı ile sağlayabiliriz. Enerji verimliliği literatürlerde enerji kaynağı olarak yerini almıştır ve işletmeden işletmeye değişen ve azımsanmayacak oranlarda rezervlere sahiptir. Dünya fosil yakıt rezervlerinin giderek azalması da göz önüne alınırsa bu kaynağı kullanmak işletmeye büyük kazanımlar sağlayacaktır.

Tüm işletmelerde enerji verimliliğinin arttırılması ve ürün başına enerji tüketiminin azaltılması adına bu çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu kavramları genel olarak birbirlerine karıştırılan kavramlardır.

Enerji verimliliği, yeni teknoloji kullanma yoluyla üretimi, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tasarrufu sağlanmasıdır.

Enerji tasarrufu ise, enerji ve enerji kaynaklarının verimli olarak değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar tarafından alınan önlemler sonucunda harcanan enerji miktarında sağlanan azalmadır.

Özetle, iki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı sağlayan, daha az enerji tüketen teknolojik lambaların kullanılması verimliliktir.