Test-and-COMMISSIONING

Enerji Ölçümleri

Enve Enerji Laboratuvarının Kalite Politikası; çalışmalarını güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış ölçüm metotlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmektir.

Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile ölçüm metot ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik ölçüm cihazları kullanmak, müşterilerden gelen ölçüm taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, ölçümlerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle ölçüm kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir. 


Laboratuvarımız, müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasına yönelik her türlü tedbiri almayı ve bu hususta azami hassasiyeti göstermeyi, müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen şikâyetleri en kısa sürede gidermeyi taahhüt etmektedir.

Laboratuvarımızın amacı; Kalite Yönetim Sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, ölçüm sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır.

Enve Enerji, ihtiyaç duyduğunuz enerji ölçümleriyle ilgili cihaz altyapısı ve uzman personelleriyle birlikte hizmet vermeye hazırdır.