Test-and-COMMISSIONING

TAB

Mekanik tesisat sistemlerinin, tasarımlı uyumlu şekilde çalışması için seçilmiş olan tüm makine ve tesisat ekipmanlarının test edilmesi, ayarlarının yapılması ve dengelenmesi (balanslanması) süreci TAB veya TAD olarak adlandırılmaktadır. Sistemde istenilen şartların sağlanması ve devam ettirilebilmesi için montaj sonrasında test, ayar ve balanslama sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

Test: Sistem elemanlarının performansının değerlendirilmesi sürecidir.

Ayarlama: İlgili ekipmanlardan tasarım sürecinde tayin edilen değerlerin elde edilmesi için yapılan kısma ve açma işlemleridir.

Dengeleme (Balanslama): Tasarım verilerine bağlı kalınarak, sistem bölümlerinde (ana hat, tali hat veya ekipmanlar) istenen değerlerin elde edilmesi için yapılan çalışmalardır.

Günümüz binalarındaki mekanik sistemlerde karşılaşılan en önemli sorun, sistemlerin tasarım değerinin uzağında çalışıyor olmasıdır. Böyle bir ortamda gerek enerji verimliliği gerekse performans istenildiği gibi olmamakta ve özellikle konfor sorunları ortaya çıkmaktadır. 

ENVE Enerji, uzman kadrosuyla yeni binalar veya renovasyon projeleri için TAB hizmeti sağlamaktadır. 

TAB hizmetimizden yararlanmak için bizleri aramanız yeterlidir.