Enerji Verimliliği

Ölçüm Hizmetleri


Enve Enerji Laboratuvarının Kalite Politikası; çalışmalarını güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış ölçüm metodlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmektir.

Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile ölçüm metod ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik ölçüm cihazları kullanmak, müşterilerden gelen ölçüm taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, ölçümlerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle ölçüm kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir. Müşterilerimize taahhüt etmiş olduğumuz hizmetin standardını, internet sitemizde beyan etmek çalışma prensibimizdir. Laboratuvarımız, müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasına yönelik her türlü tedbiri almayı ve bu hususta azami hassasiyeti göstermeyi, müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen şikayetleri en kısa sürede gidermeyi taahhüt etmektedir.

Laboratuvarımızın amacı; Kalite Yönetim Sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, ölçüm sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır.