Enerji Verimliliği

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)


EKB Bilgilendirme

Enve Enerji, 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “ Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ” içerisinde tanımlanan, binalar için hazırlanması gereken Bina Enerji Kimlik Belgesi’ ni ve konu ile ilgili eğitimleri gerçekleştirmek üzere Bayındırlık ve  İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Mevcut binalar : Enve Enerji Enerji kimlik belgesi düzenleme yetkisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından verilmiş olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerindedir. Enve Enerji, EİE tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi olup, mevcut binalarda EKB düzenleme anlamında tam yetkiye sahiptir.

Yeni Binalar : Enerji Kimlik Belgesini alabilmek amacıyla, EKB düzenleme yetkisi bulunan meslek odalarından alınmış olan Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendislik bürolarına başvurmaları gerekmektedir. Enve Enerji, Makine Mühendisleri Odasından ve Elektrik Mühendisleri Odasından tescilli SMM yetkisine sahip bir kuruluş olarak, yeni binalarda da Enerji Kimlik Belgesi çalışması yapma adına tam yetkili şirkettir.

Mevcut ve Yeni Binalara Enerji Kimlik Belgesi 

Enerji Kimlik Belgesi Broşür